Destek mesajları


Yahudi soykırımı modern tarihin en trajik bölümlerinden biridir… Benim Yahudi soykırımı algıma veya başka hiç kimsenin Yahudi soykırımı algısına unutkanlık etki edemez. Aslında, onu ortak belleğin bir yarası olarak görmeliyiz; öyle bir yara ki insanlık tarihinin, İnsanlığın Evrensel Mirasının En Büyük Tapınağının en acılı bölümlerinden biri… Eğer bugün geçmişi hatırlıyorsam, bu kesinlikle sizin girişiminiz sayesinde; Aladdin sonunda dünyanın geri kalanına Nazi barbarlığına ve Vichy hükümetinin kirli kanunlarına karşı çıkmış Araplar ve Müslümanların ülkesinde ve benim ülkemde Nazizme karşı direncin nasıl olduğunu söylemeyi hedef edinmiştir.

VI. Mohammed, Fas Kralı

 

Tarihin trajedileri arasında Yahudi soykırımı acımasızlık ve yok etmek için kullanılan bilim ve teknolojiyle başka hiçbir kötülüğe benzemeyen bir yer edinmiştir. Bunlar Yahudi soykırımını mantık dışı kılan şeylerdir. Yahudi soykırımı mutlak kötülüğü temsil eder… Aladdin Projesinin erdemi de burada devreye girer çünkü proje Yahudi soykırımı inkarına karşı koymanın araçları olarak kültür, eğitim ve bilgiyi ön plana çıkarır. Hatırlamak, düşünmek, eğitmek ve harekete geçmek, ancak bu fikirler ve eylemler savaşı sayesinde Yahudi soykırımı inkarı tezleri ortadan kaldırılacaktır…

Abdulaye Wade, Senegal Başkanı                                                              

 

Aladdin Projesinin gücü ön yargılar, cehalet veya sadece bilgiye erişme eksikliğinin engellediği insanlara ulaşma; yalanları ortaya çıkarma ve yanlış anlaşılmaları düzeltme ve ortak geleceğimiz için yeni bir ufuk açma çabasından gelir. Ben hiç çekinmeden Aladdin Projesinin temel öğelerini paylaşıyorum.

Nicolas Sarkozy, Fransa Başkanı

  

"Holokost inkârının ve önyargıların varolduğu günümüzde, Aladdin Projesi soykırımın daha iyi anlaşılmasını sağlayacak, kültürlerarası diyalog ve herkes için daha iyi ve parlak yarın yaratacak bir hoşgörü yoluna yol gösterici bir ışık gibi parlıyor… Müslüman Dünyasının çok değerli üyelerinin,Aladdin projesine göstermiş oldukları tepkilere şahit olmak,Müslümanlar ve Yahudiler arasında karşılıklı saygı ve işbirliği köprüleri inşa etmek için ortak bir özlemin olduğunu görmek barış ve haysiyet içinde bir arada yaşama isteğimi kabartıyor.”

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres

 

 

Yahudi soykırımı ile ilgili gerçek bilgiler ve Anne Frank'ın Günlüğü gibi - Müslüman dünyasında konuşulan dillerde- etkileyici kaynaklardan alınan birinci el kayıtlara ücretsiz erişim sağlayarak Aladdin Projesi inkara gerçeklerle karşı çıkma konusunda hayati bir rol oynama potansiyeline sahiptir… Bir o kadar önemli olan diğer bir gerçek de karşılıklı bilgi ve karşılıklı saygıya dayanan kültürler arası diyalogu teşvik etme konusunda yaptığı vurgunun 21. yüzyılın yalnızca farklılıklarımız değil ortak insanlığımız ile de tanımlanmasına yardımcı olacaktır. Bu, barışçıl bir geleceğin anahtarıdır.

Bill Clinton, Amerika Birleşik Devletleri eski Başkanı

 

Aladdin Projesine coşkuyla katılıyorum çünkü her iki topluluğun da bir araya gelmesi, birbirini anlaması ve kabul etmesi için bilgi ve kapasiteden destek alıyor. Aladdin bir diyalog ve karşılıklı anlayış çağrısıdır. Yahudiler ve Müslümanlar arasındaki yanlış anlama tarihlerinin veya dinlerinin veya kültürlerinin kaderi değildir. Yarın Müslüman bir çocuğa “Yahudi kimdir?" diye sorduğumuzda, artık karikatürler ve kalıplaşmış tiplerle cevap vermeyecektir. Yarın Yahudi bir çocuğa “Müslüman kimdir?" diye sorduğumuzda, artık karikatürler ve kalıplaşmış tiplerle cevap vermeyecektir.

Jacques Chirac, Fransa eski Başkanı

 

Yalnızca olanların sürekli aktarımının ilerideki felaketleri önleyebileceğine inanıyorum. Çünkü olanlar evrensel ölçekte bir başarısızlıktı: örgütlü bir devlet aygıtı içindeki adamlar sakin bir biçimde ve kasten diğer adamları, çocukları, bebekleri ve yaşlıları gazla katlettiler… İşte bu nedenle Yahudi soykırımının anısını karşılıklı saygı ve diyalog ruhuyla aktarmayı hedefleyen Aladdin girişimine tam destek veriyorum.

Ely Ould Mohamed Vall, Moritanya eski Başkanı

 

Zaman geçiyor ve biz tekrar tüm dünyadan ‘uygarlıklar çatışması’ lafını duyuyoruz. Söz konusu konuşmalar aşırılığı teşvik etmekten başka işe yaramadığı için kesin olarak bu tür fikirlere karşı çıkmalıyız... Birbirimizin kültürel ve dini inançları için hoşgörü ve karşılıklı saygı yolunda ilerlemeliyiz. Aladdin Projesinin bu sürece katkıda bulunmasını umuyor ve gelecekte başarılı olmasını diliyorum.

Gerhard Schroeder, Almanya eski Başbakanı

 

“Bu konferansın düzenlenmesine yardımcı olan ve Aladdin Projesinin lansmanı için bugün buraya gelen herkese teşekkürü bir borç bilirim... Bu proje sayesinde, hepimizin uzlaşacağını umuyorum… İnsanlar arasındaki tüm çatışmaların sona ereceğini umuyorum… Bu projeyi, biz sağ kurtulanların kamplardan döndüğünden veri verdiği temel savaşın, Yahudi soykırımının inkarı ve önemsizleştirilmesine karşı verdiği savaşın bir uzantısı olarak görüyorum.”

Bayan Simone Veil, FMS Başkanı, Fransız Akademisi Üyesi

 

UNESCO, Aladdin girişimini tamamen destekler ve barış ve hoşgörü eğitimi araçlarını sürekli geliştireceğini umar... Aladdin Projesinin bu eğitimsel çabayı çok dilli Internet siteleri, çeviriler, konferanslar, yaz okulları ve bilimsel ve akademik işbirliği sayesinde takip etmeyi amaçladığını belirtmekten memnuniyet duyarım.

O tarihteki UNESCO Genel Direktörü Koichiro Matsuura  

 

Aladdin Projesi gerekli bir girişimdir. Aladdin projesinin çok değerli bir işi üstlendiğini düşünüyorum: diğer kültürleri anlayışın geliştirilmesi ve kültürler arası diyalog ve alışverişin arttırılması için belli başlı kitapların çevrilmesi. Bunlar anlamlı adımlardır çünkü aşırılığın yalnızca cehalet ortamında geliştiğini biliyoruz. Aladdin Projesiyle son derece ilgiliyim ve tam desteğimi veriyorum. Aladdin; Yahudi soykırımı inkarını, Yahudi aleyhtarlığını ve her tür ırkçılığı reddetmek için gösterilen vazgeçilmez çabalara yapılan birinci sınıf bir katkıdır.

Benita Ferrero-Waldner, o tarihteki Avrupa Birliği Dış İşleri Bakanı