Genç İmamlar, Hahamlar ve Papazlar


Genç İmamlar, Hahamlar ve Papazlar: Birbirinin dinini tanımak

Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi dini figürlerden oluşan seçkin bir panel üç tek tanrılı dinin din öğrencileri tarafından diğer inançları anlayışın iyileştirilmesi ve zenginleştirilmesi için gerçekleştirilmiştir.

İnançlar arası Çalışma Grubu geleceğin imamlarının, hahamlarının ve papazlarının eğitildiği dini seminerlerde kullanılabilmeleri için metinler üzerine izin mührü koyacaktır. Proje, Kahire’deki Al-Azhar Üniversitesi (dünyadaki Sünni İslam eğitimin ana merkezi), Najaf’taki İmam Ali Hawza Ilmiya (dünyadaki en önemli Şii dini merkezi) ve Sarajevo’daki İslam Çalışmaları Fakültesi (Avrupa‘daki İslami yüksek eğitim, araştırma ve öğretimin en önemli enstitüsü) ile işbirliği içinde yürütülmektedir.