Bilince Çağrı


“Bilince Çağrı” Aladdin Projesi’nin prensiplerinin bir deklarasyonudur. Başkan Abdoulaye Wade, Sayın Jacques Chirac ve Baya. Simone Veil tarafından Aladdin’in lansman konferansında tüm katılımcılar adına imzalanmıştır. O zamandan beri, tüm dünyadan entelektüeller ve halk figürleri imzalarıyla katkıda bulunmuştur.

Bilince Çağrı  

Biz, kamu hayatındaki kadınlar ve erkekler, tarihçiler, entelektüeller ve dünyanın her yerinden insanlar adalet ve kardeşlik değerlerinin savunmasının hoşgörüsüzlük, ırkçılık ve çatışmayı yenecek şekilde tüm engellerin üstesinden gelmesi gerektiğini ilan etmek için toplandık.

Her geçen gün, anlayışsızlık körfezini dolduran ve gittikçe yükselen nefret ve şiddet medcezirine tanık oluyoruz.

Bu özellikle Müslümanlar ve Yahudiler arasındaki mevcut ilişkileri etkilemektedir ki bu Müslümanlar ve Yahudiler yüzyıllar boyunca, İran’da, tüm Orta Doğu’da, Kuzey Afrika’da ve tüm Osmanlı İmparatorluğu’nda uyum içinde yaşamıştır.

Açıkça şunu belirtiyoruz İsrailliler ve Filistinliler kendi devletlerini kurma hakkına sahiptir ve onların kendi bağımsızlıkları ve güvenlikleri ve söz konusu amaçlara uygun her tür barış süreci desteklenmelidir.

Cehalet, ön yargı ve reddettiğimiz çarpışan hafızalar karşısında, bilginin gücüne ve Tarihin önceliğine inanıyoruz.

Bu nedenle tüm politik çekincelerin ötesinde amacımız tarihi doğruluğu savunmaktır çünkü hiçbir barış yalanlar üzerine kurulamaz. Yahudi soykırımı tarihi bir gerçektir: altı milyon Avrupalı Yahudi'nin katledildiği soykırım.

Kapsamı evrenseldir çünkü Nazi Almanya’sının ve onların Avrupalı müttefiklerinin yok etmeye çalıştığı itibar değerleri ve insanoğlu için duyulan saygıdır. Bu suçu insanlığa karşı inkar etmek yalnızca kurbanların anısına değil, uygarlık fikrine de bir hakaret niteliğindedir. Bu nedenle, bu trajedinin öğrettiklerinin kalbinde ilerideki soykırımları önleme isteği duyan herkesi ilgilendirdiğine inanıyoruz.

Aynı doğruluk ihtiyacı bizi Avrupa, Arap ve İslam dünyasında Adaletten yana olanların eylemlerini hatırlamaya çağırıyor.

Birlikte samimi, açık ve kardeşçe bir diyalogu teşvik etmek için ortak bir istek duyduğumuzu ilan ediyoruz.

İşte bu ruhla Aladdin Projesinin çevresinde toplandık. Tüm dünyadaki tüm erkekleri ve kadınları bilgi paylaşımı, karşılıklı saygı ve barış için bu ortak çabada bizimle olmaya davet ediyoruz.