آموزش هولوکاست


آموزش هولوکاست در خارج جهان غرب

بنیاد علاءالدین با همکاری یونسکو و بخش روابط عمومی سازمان ملل متحد آموزش تاریخ هولوکاست در کشورهای مختلف در خارج اروپا و آمریکا را دنبال می کند. این کار از طریق آموزش مربی و تقویت ابزار آموزشی برای کودکان صورت می گیرد.  مدیر کل یونسکو در کنفرانس افتتاحیه علاءالدین تاکید کرد که این بنیاد نقش مهمی را در "تقویت دراز مدت ابزار آموزش و پرورش برای صلح و تحمل ایفا خواهد کرد."

کنفرانس عمومی یونسکو در اکتبر 2009 طی قطعنامه ای بر آموزش تاریخ هولوکاست در کشورهای مختلف جهان به مثابه راهی برای مبارزه با نژادپرستی و جلوگیری از تکرار فجایع نسل کشی و کشتار جمعی تاکید نمود. این قطعنامه از یونسکو خواسته است "به تولید و طراحی مواد آموزشی برای آموزش تاریخ هولوکاست در مدارس و موسسات آموزشی بپردازد و امکانات لازم برای دستیابی معلمان به منابع آموزشی در مورد تاریخ هولوکاست را ایجاد کند."