فراخوان جهانی برای صلح و بردباری

به دعوت بنیاد علاءالدین ، یونسکو و شهرداری پاریس و با حمایت دولت فرانسه یک هیئت بلندپایه متشکل از سیاستمداران برجسته، شهرداران، روشنفکران، رهبران مذهبی و شخصیتهای دولتی در تاریخ 1 فوریه 2011 از آشویتس، اردوگاه مرگ نازی، دیدار کردند تا یک فراخوان جهانی برای صلح و مدارا و در رد همه اشکال نژادپرستی ، اسلام ستیزی و یهودی ستیزی ، بیگانه ستیزی و انکار هولوکاست و فجایع تاریخی، صادر کنند.

آشویتس نمادی از نسل کشی یهودیان توسط رژیم نازی و قتلگاه تعداد بی شماری از قربانیان دیگر است. این اردوگاه مرگ شاهدی است انکار ناپذیر بر یکی از بزرگترین جنایات علیه بشریت در طول تاریخ. آشویتس مکانی برای حافظه جمعی همه آحاد بشریت است، تا با انتقال این حافظه به نسل های جوان تر، آینده بشر از تکرار فجایع نسل کشی و کشتار و عواقب سهمگین ایدئولوژی های افراطی و زیر پا نهادن کرامت انسانی، مصون شود.