ندای وجدان


"ندای وجدان" متنی است که در کنفرانس افتتاحیه بنیاد علاءالدین توسط آقای عبدالله واد رییس جمهور سنگال و رییس سازمان کنفرانس اسلامی، آقای ژاک شیراک و خانم سیمون وی به نمایندگی از سوی عموم شرکت کنندگان در این کنفرانس و به مثابه یک فراخوان بین المللی خطاب به همه وجدانهای بیدار جهان امضا گردید. از آن زمان تاکنون، صدها تن از روشنفکران و شخصیتهای مختلف و همچنین شهروندان و فعالان جامعه مدنی امضای خود را پای این سند گذاشته اند. 

ندای وجدان

ما زنان و مردان فعال در عرصه جامعه و مورخان و روشنفکرانی با ادیان و عقاید مختلف، گرد هم آمده ایم تا اعلام کنیم که دفاع از ارزش هایی نظیر عدالت و برادری باید با در هم نوردیدن همه موانع، بر ناشکیبایی و عدم تحمل دیگران، بر نژادپرستی و بر نزاع و خصومت غلبه کند.

ما امروز نظاره گر موج فزاینده ای از نفرت و خشونت هستیم که هر روز بیش از پیش حفره عظیم عدم تفاهم را پر می کند. این امر بخصوص در مورد روابط مسلمانان و یهودیان صادق است، و این در حالی است که طی سده های طولانی در ایران، در خاورمیانه، در شمال آفریقا و در امپراطوری عثمانی آنان در کنار یکدیگر و اغلب در مسالمت و آرامش زندگی کرده اند.

ما به صراحت می گوییم که این حق مسلم اسراییلی ها و فلسطینی ها است که دارای کشور مستقل و حاکمیت ملی خود باشند و در امنیت زندگی کنند و از این رو می بایست از هر روند صلح که چنین اهدافی را دنبال کند، حمایت نمود.

در برابر جهل و پیش داوری و در برابر قرائتهای متعارض از تاریخ که ما آن را مردود می شماریم، ما به قدرت شناخت و به اصالت وقایع تاریخی باور داریم.

ما در ورای هرگونه ملاحظه سیاسی بر اراده مان مبنی بر دفاع از واقعیت تاریخ تاکید می کنیم، چرا که هرگز نمی توان صلحی را بر مبنای دروغ بنیان نهاد. هولوکاست، نسل کشی شش میلیون یهودی اروپایی در جریان جنگ جهانی دوم، یک واقعیت تاریخی است.

این واقعه حامل پیامی است جهانشمول، چرا که با این نسل کشی آلمان نازی و همدستان اروپاییش در صدد بودند که حیثیت و کرامت انسانی را نابود کنند. انکار این جنایت علیه بشریت نه تنها اهانتی است به خاطره قربانیان آن، بلکه وهن آشکار تمدن بشری است.

ما همچنین معتقدیم که آموزش این فاجعه بشری می بایست مورد توجه عموم کسانی قرار گیرد که خواهان جلوگیری از وقوع مجدد نسل کشی هستند.

همان روح حقیقت جو ما را ملزم می کند که خاطره کسانی را که در اروپا و در کشورهای اسلامی یهودیان را از چنگال مرگ نازی ها نجات دادند، گرامی داریم.

ما یکصدا اراده مشترکمان برای ارتقای گفتگوی میان فرهنگها در جوی آکنده از صداقت و صراحت و برادری را اعلام می کنیم و در چنین چارچوبی است که در پروژه علاءالدین گرد هم آمده ایم. ما همه زنان و مردان باوجدان در سراسر جهان را به همکاری برای ارتقای آگاهی، احترام متقابل و صلح فرا می خوانیم.