عید پسح ، عید آزادی و بهار


 

پسح که یکی از سه عید بزرگ یهودیان به شمار می آید، روز 15 ماه عبري نيسان، اولين ماه سال، شروع می شود و 8 روز طول ميكشد. پروژه علاء الدین  عید پسح را به یهودیان جهان به ویژه به یهودیان ایرانی تبریک می گوید.

 پسح را عید آزادی و بهار نام نهاده اند، زیرا در نخستین هفته های فصل بهار آغاز می شود و یادگار خروج یهودیان از سرزمین مصر و رهائی آنان از قید بردگی در مصر تحت حاکمیت فراعنه است.

در تورات آمده است که یهودیان باید پسح را جشن بگیرند و در طول یک هفته از خوردن نان معمولی خودداری ورزند و نان فطیر بخورند، زیرا سپیده دم روزی که آنان به رهبری حضرت موسی خاک مصر را سراسیمه ترک می گفتند، فرصت آن را نداشتند که خمیر سرشته شود.

روز نخست و روز پایانی عید پسح مقدس است و یهودیان کارهای روزانه را کنار می گذارند و به نیایش و استراحت و شادی می پردازند . یهودیان در شب عید داستان خروج از سرزمین بردگی مصر را بازگو می کنند و پروردگار را سپاس می گویند که آزادی را به آنان باز گرداند.

پروژه علاء الدین این عید را به عموم یهودیان ايران و جهان تبریک و تهنیت می گوید.