KÜLTÜRLERARASILİDERLİK

ULUSLARARASI YAZÜNİVERSİTESİ

Kültürlerarası Liderlik Uluslararası Yaz Üniversitesi, AladdinProjesi tarafından başlatılan bir yıllık programıdır. Her yaz, iki haftaboyunca Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve ABD'den gelen öğrenciler kültürlerarasıbecerilerini geliştirmek için farklı kültür, din ve etnik kökenden öğrencilerbir araya gelmektedir. Bu program barış ve saygı değerlerinin toplumdakietkisini arttırmak, sivil toplumun yaygınlaştırmak, demokratik yönetimin alanınınarttırılmak ve kültürel çeşitliliğin sağlanmasına katkıda bulunmayıamaçlamaktadır.

TEMALAR

2013Avrupa Deneyi

  • Toplu Şiddet’in Tarihi: 21 yüzyıl’da Avrupa’nın İnşası
  • Savaş’tan Barış’a: 1945’ten itibaren Avrupa
  • Avrupa’nın Bugünü: Eleştirel Analiz

2014Doğu ve Batı: Medeniyetler Perspektifinde Çatışma ve Anlaşma

2015Köprüler: Kültürlerarası Etkileşim

Avrupa Parlamentosu’nun ve United Nations Educational, Scientific and CulturalOrganization (UNESCO)’nun organizasyonundagerçekleşecek olan ilk Yaz Üniversitesi, Türk Sivil Toplum Kuruluşu AnadoluKültür ve Bahçeşehir Üniversitesi tarafından 2013 yılının temmuz ayında İstanbul'dagerçekleşecek. Bu program, öğrencilere tarihsel yaklaşımla,  20.yüzyılda kitlesel şiddetin köklerini ve nedenlerinikeşfetmesini sağlayarak küresel kültürlerarası konularda bilgilendirecektir.

ÖĞRENCİLER

Filistin, Cezayir, Avusturya, Amerika, Azerbaycan,İngiltere, Fransa, Almanya, İsrail, İran, Ürdün, Meksika, Fas, Tunus, Senegal,Suriye ve Türkiye’den katılacak olan elli öğrenci Kültürlerarası Liderlik içinUluslar arası Yaz Üniversitesi ilkine başlayacaktır.

HEDEFLERI

• 21. Yüzyıl da geleceğin liderlerini yetiştirmek için gerekliolan barış ve karşılıklı saygı değerlerinin etkisinin yaygınlaştırılması

• 20. Yüzyılda kitlesel şiddetin köklerini ve nedenlerini(ret, propaganda, ideolojik mekanizmalar) tarihsel bir yaklaşımla öğrencilerinkavramasını sağlamak.

• Bir arada çalışmak ve araştırmak için farklı kültür ve dinkökenine sahip öğrencilere gereken platformu sağlamak.

•Irkçılık, Anti-Semitizm, Entegrasyon, Kültürel Çeşitlilik,Kültürlerarası Diyalog gibi konularda öğrencilere doğru bilgilendirme debulunmak

•Sivil Toplum’a dâhil olmak ve üniversitelerin birlikteçalışma alanlarını arttırarak,  daha fazlakonferans düzenlemek ve kültürlerarası yakınlaşmaya katkı sağlayacak gençlik ağıkurmak.

AKADEMİKİÇERİK

Katılımcılar, 30 Haziran'da İstanbul’da olacak ve 1Temmuz sabahı saat 10.00’da programın resmi açılış törenine katılacaktır. 2Temmuz tarihinden itibaren, 90 dakikalık iki bölüm halinde 9.00- 12.30 arasındaeğitim alacaklardır.  14.00 – 17.00 arasıatölyeye katılacaklardır. Akşam saatleri ve hafta sonları ise Türk sivil toplumkuruluşu Anadolu Kültür tarafından düzenlenecek sosyal ve kültürel etkinliklerekatılma fırsatı elde edecektir. Programın kapanış töreni 15 Temmuz 2013 günüdüzenlenecektir.

Öğrencilerin takım çalışmasını desteklemek ve onların kültürlerarasıbecerilerini geliştirmek için farklı ülkelerden 10 eşit grup olarak ortak bir araştırmaprojesi üzerine çalışacaklardır. Gruplar, öğretim elemanları tarafından öncedenbelirlenmiş bir listeden araştırma projelerini seçebilecekler ve yaz üniversitesonunda taslak planı sunacaklardır. Final projesi, 1 Ekim 2013 öncesinde akademisyenlerinuluslararası paneline teslim edilecektir. En iyi seçilen proje ve  grup üyeleri ödül almak için ödül törene davetedilecektir.

 

işbirliği

 

AnadoluKültür 2001 yılında İstanbul’daoluşturulan bir Türk sivil toplum kuruluşudur. Sosyal Çatışmaların üstesinden gelmekiçin sanat ve kültürel paylaşım anlayışı üzerinden çalışır, karşılıklı anlayışınıgeliştirmek ve katılımcıları kültürlerarasındaki ortak kültürel miras konusundabilinçlendirilmesi üzerine film, edebiyat, fotoğraf ve her türlü sanat yoluyla diyaloguteşvik etmek için çalışır. Bu örgüt Türk ve Ermeni gençler arasında bilekurulmuştur.

BahçeşehirÜniversitesi ülkenin gelecektekiliderlerine eleştirel düşünmeyi öğretmek, araştırmaları desteklemek, yerel ve dünyaçapındaki konularda uzmanlık sağlanmak için 1997 yılında İstanbul'da kurulanvakıf üniversitedir. 15.000 öğrencisine,  900 profesörü ve 100 farklı çalışma programlarıile iki kampüste eğitim vermektedir.

 

PARTNERÜNİVERSİTELER

Ain Shams Üniversitesi (Mısır): http://www.shams.edu.eg

• Al Quds Üniversitesi (FilistinYönetimi): http://www.alquds.edu

• BahçeşehirÜniversitesi (Türkiye): http://www.bahcesehir.edu.tr

• Boğaziçi Üniversitesi (Türkiye): http://www.boun.edu.tr 

• Université Euro-Afrique (Senegal): http://uea.edu.sn

• Florida International Üniversitesi (ABD): http://www.fiu.edu

• Freie Universität Berlin (Almanya): http://www.fu-berlin.de

• George Washington Üniversitesi (ABD): http://www.gwu.edu

• Cenevre Enstitüsü (İsviçre): http://graduateinstitute.ch

• Kudüs İbrani Üniversitesi (İsrail): http://new.huji.ac.il/en

• Mohamed V Üniversitesi (Fas): http://www.um5a.ac.ma

• New York Üniversitesi (ABD): http://www.nyu.edu

• Sciences Po Paris (Fransa): http://www.sciencespo.fr

• Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu, LondraÜniversitesi(İngiltere): http://www.soas.ac.uk

• Tel Aviv Üniversitesi (İsrail): http://english.tau.ac.il

• Tunus-Manouba Üniversitesi (Tunus): http://www.uma.rnu.tn

 

EĞİTİMENLER

•Arnd Bauerkämper, FreieUniversitätBerlin 

•Ayşe Buğra, Boğaziçi Üniversitesi 

•Yılmaz Esmer, Bahçeşehir Üniversitesi 

•Umut Harrison, GeorgeWashington Üniversitesi 

•Riva Kastoryano, Sciences PoParis 

•David S. Katz, TelAvivÜniversitesi

•Mohammed Kenbib, Mohammed VÜniversitesi 

•Annabelle Littoz-Monnet, CenevreEnstitüsü

•Nilüfer Narlı, Bahçeşehir Üniversitesi 

•İlber Ortaylı, Galatasaray Üniversitesi 

•Tudor Parfitt, FloridaInternational University 

•Anne Pauwels, Doğu ve AfrikaÇalışmaları Okulu, Londra Üniversitesi 

•Jacques Sémelin, Sciences PoParis 

 

AKADEMİKKURUL

Farklı ülkelerden uzmanlardan oluşan uluslararası bir bilimkurulu tarafından denetlenir ve dersin yürütülmesinden sorumludur.

• AbdouFilaliAnsary,Filozof, Fas (Başkan) 

•Philippe Burrin, Enstitü Müdürü,Cenevre 

•Yrd.Doç. AyşenCandaş, Siyaset Bilimive Uluslar arası İlişkiler Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi

•Francine Cicurel, ParisIII-Sorbonne Üniversitesi'nde Dil Bilim için Doktora Okul Müdürü

•Nilüfer Göle, Antropolog, EHESSAraştırma Müdürü 

•Hıristiyan Ingrao, Modern TimesTarihi Enstitüsü Müdürü (IHTP CNRS) 

•Julia Kristeva, Filozof,Paris-VII Üniversitesi Diller Fakültesi Başkanı 

•NilüferNarlı, Sosyoloji, BAUBölümü Dekanı 

•Tudor Parfitt, Florida UluslararasıÜniversitesi Profesör 

•Jacques Sémelin, CERI-SciencesPo Paris Kıdemli Araştırmacı 

 

SPONSORLAR

 

  

 

 

Yuvarlak-masa toplantısı "Küresel Gençlik karşısında Zorluklar: Üniversiteler için ne Rolü var"

 


Enver Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı


Gülay Barbarosoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü