"On Burning Ground" adlı kitabın yazarı Michael Skakun ile Soru-Cevap


"On Burning Ground" adlı kitabın yazarı Michael Skakun ile Soru-Cevap

‘’Burning Ground günü," adlı kitabında Michael Skakun Polonya’nın kuzeyinde ki Navaredok köyünde bir hahamlık öğrencisi olan babası Joseph’in hikayesini anlatıyor. 1941 yılında, Naziler bölgeyi sıkıştırmaya başladığında, Joseph  bir bodrum katında annesini saklayarak onu ölümden kurtarmaya çalıştı.Çabaları boşa çıkıp,yahudiler toplanmaya başlandığında Joseph orman yolunu kullanarak, Müslüman bir Tatar olan Stefan Osmanov ‘dan bir doğum belgesi ödünç almayı başardığı Vilna’ya kaçtı.Joseph İslamiyetin esaslarını öğrendi ve Müslümanlar’da sünnet edildiği için Berlin'de Alman Dışişleri iş programına kabul edilmeyi başardı.


Michael Skakun,kitabı ile ilgili sorularımızı yanıtladı.

 

S :

Kitapta İslamiyetin Baban için daha dünyanın bütün zenginliklerini daha değerli olduğunu"yazmışsın, İslamiyetin ,II Dünya Savaşı sırasında babanın hayatta kalma  mücadelesinde rolü ne oldu?

C:

Ortak bir ayin olan sünnet sayesinde Polonyalı genç bir hahamlık öğrencisl,herşeyin onu yoketmek için organize edildiği bir dönemde, bir anda hayat kurtarıcı çözüm olarak İslamiyeti benimsedi.

.İncil'de, İbrahimin oğulları, Isaac ve İsmail birlikte sünnet oldular.Bu ritüel

onun çocuklarını ve torunlarını, zaman ve tarih boyunca birbirine bağladı.

 

S:
İslam ve Yahudilik arasında ki hangi benzerlikler ,Joseph Skakun yok olma mücadelesini kazanmaya çalışırken onu kendisine çekti ?

C.

Onu çeken şeyler etik tek dinlilikte ki, güçlü inanç,yaşam amacı,hayır ve duanın önemi ile nihai kurtuluş için çalışma ve yorumlama isteğinin yanısıra her iki inancın yer ve bellek üzerine kalıcı bir vurgu yapma gelenekleridir.

 

S.
Polonyalı Yahudiler ve Müslümanlar arasındaki ilişkiler iki savaş arası dönemde nasıldı ve bu ilişkiler Joseph Skakun’un sosyal evreninin şekillenmesinde nasıl bir rol oynadı ?

C:

Polonya Tatarları ve Polonyalı Yahudilerin dostça yan yana yüzyıllarca yaşadı.

Ticari ilişkileri arkadaşça ve sıkılıklaydı.Joseph Skakun doğum yeri olan Novogrudek’te ki pazar yerinde, Müslümanlar Yahudiler ile iş yapar hatta bazıları Yidişçe konuşurdu.Her topluluk diğerinin özelliğine ve gelenek özgüllüğüne saygı duyardı.Polonyalı genç hahamlık öğrencisi Islamiyetin şartlarına hayranlık duymayı öğrendi,onu özellikle etkileyen is ölülere karşı duyulan derin saygı duygular olmuştu.

 

S.
Müslümanlar, Polonyalı-Yahudi hayal dünyasında ne gibi bir rol oynar?

C.
Yahudiler gibi azınlık bir millet olan müslümanlar,onları iki savaş arası dönemde bir ayna  ve toplumda ki kendi rollerini yansıtan bir prisma olarak gördüler.
S.
Bu en uç durumlarda yaşanan ibret hikayesi,bize üç Ibrahim inancı arasındaki olumlu ilişkiler arasında neler anlatıyor ?

C.
 Din, en iyi şekilde, zihni açar. O insan ruhunu geliştirirken,farklı kültürleri de canlandırır. Eğer Joseph Musevilik, İslam ve Hıristiyanlık inançlarının farklı renkleriyle bir dokuma yapmasaydı,o dönemi atlatması mümkün olmayabilirdi.

Üç inanç geleneklerinin ,temel inancını paylaşması,onun modern tarihin en korkunç döneminde ayakta kalmasına yardımcı olan dış güç oldu.