Aladdin Projesi


   
Nasıl ortaya çıktı ? Fon 
Neden Aladdin? İlk Adım
Vizyon ve Stratejimiz   Müslüman Dünyasında Aladdin 
Organizasyon  Hedefimiz 
   

Aladdin Projesi farklı kültürlerden ve dinlerden gelen insanları , özellikle Yahudileri ve Müslümanları , uyumlu kültürler arası ilişkileri arttırmak gibi ortak bir amaç çevresinde birleştirmeyi amaçlayan, merkezi Paris’te bulunan bir uluslarası sivil bir organizasyondur. Bu amaca , ortak bilgiyi destekleyerek, ilgili ulusların dillerinde hazırlanmış kitapları, filmleri, belgeselleri, web sayfalarını, ve diğer bilgileri yabancı dillere çevirerek , modern medya aracılığı ile Orta Doğu ve daha geniş kitlelere ulaşarak sağlamayı hedefler.

2009’un mart ayında,UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim,Bilimsel ve Kültürel  Organizasyonu)’nun himayesinde başlanan Aladdin Projesi , Orta doğu,Afrika, Avrupa ve Kuzey Amerika’dan 30 ‘dan fazla ülkede 1.000’I aşkın , entellektüel, akademik ve toplumsal figure tarafından desteklenmektedir. Proje, birçok dünya lideri ve Avrupa Birliği gibi uluslarası kurumlar tarafından  arka çıkılmaktadır.

Nasıl ortaya çıktı?

Aladdin’in kurucuları ilhamlarını ,sürekli bir uluslarası dialoğun ancak barışçıl bir ortamda tarih ve olayların birlikte anılması ile sağlanabileceği kanısından aldılar. Giriğimin başlangıç sürecinde,Fransız  la Mémoire de la Shoah Vakfı ,2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası tarafından Avrupa Yahudilerine uygulanan soykırım hakkında , Müslüman Dünyasının en önemli dillerinden Arapça,Türkçe ve Farsça kaynaklarda ki eksik olan objektif bilgiyi araştırdılar. Soykırım tarihinin öğretilmediği ve Soykırım’ın bir tabu olarak kaldığı ülkelerde,bilgi eksikliğinin Soykırım’ı yalanlayan ve politik amaçları için Soykırım’ı önemsizleştirenlere yardım ettiği görülmektedir. Bu durum ayrımın iki tarafındakilerin özlem duydukları barış ve toleransın sağlanmasını zorlaştırmaktadır. ’’Diğerinin Bilgisi’’ misyonundan dolayı Aladdin Projesi, üstüne , Nazi teroru sırasında Yahudilere yardımcı olan Mülsüman liderlerin ve kişilerin rollerinin tarihsel kanıtlarının altını çizme sorumluluğunu almıştır.

Neden Aladdin?

Aladdin Projesi’nin  farklılığı kullandığı yöntemdir ; Müslüman ve Yahudileri, kendi tarihlerini, kendi dillerini ve kendi kültürlerini, kendi ana dilleri nde kültürel  kaynaklar ve modern teknoloji ile birbilerine tanıtmaktır. Bu metodun uygulanabilirliği , içlerinde Müslüman dünyasından da bir çok politik ve entellektüel kişininde onaylaması ile desteklenmiştir. Aladdin’in bir çok kültürel ve eğitim projesini bünyesinde barındırması , 50 ‘yi aşkın ülkeden etkileyici bir uzman, akademisyen ve sivil toplum aktivist ağı ile sağlanmıştır.

Girişimin Aladdin adını almasında, hem Orta doğu halk hikayesi olması ,hem de ismin bir çok farklı kültürde paylaşılması ve sembollerin kültürlerarası köprü niteliğinde olması etkili olmuştur. Cin’in lambası ışığın sembolü, bilginin sonunda yüzyıllara dayanan mitleri ve hurafeleri yok edeceği ve yenilmez bariyeleri aşacağını yansıtır.

Vizyon ve Stratejimiz   

Aladdin projesi, farklı kültürlerden ve dinlerden ,özellikle Yahudiler ve Müslümanlar arasında karşılıklı bilginin desteklenmesini, tavırlarda ve anlayışlarda değişiklik sağlayarak kültürel barış ve toleransı amaçlar. Bu tür değişiklikler,uzun süreli,eğitim ve bilgi odaklı stratejilerle gerşekleştirilmektedir.Politik yüklü bir çevrede oluşan karşılıklı güvensizlikleri ve kökleşmiş yanlış anlamaların üstesinden gelebilmek için, somut ve ölçülebilir eğitimsel ve kültürel projeler (Çevirimler,ders programı gelişimi,uzaktan eğitim dersleri,eğitimci eğitimleri,yaz okulu programları ) ile toplumsal olayları  (Konferanslar,sergiler,anıt yerlerine geziler…) harmanlayacak bir strateji geliştirdik.

Organizasyon 

Aladdin projesi orijinal olarak  Fransız pour la Mémoire de la Shoah (FMS) vakfı tarafından başlatılmıştır. Aktivitelerin kapsamını genişletmek amacıyla, 2009 yılında kurucular iki ayrı bağımsız organizasyon olusturdular. Kar gütmeyen bir organizasyon olan The Aladdin Project Association ve projeler için bütçe sağlayan the Aladdin Fund. Eski FMS Genel Direktörü Anne-Marie Revcolevschi ve Serge Klarsfeld kurumun başkan ve başkan yardımcısıdır. 

Yönetim Kurulu 20 kişiden oluşmaktadır (10 erkek-10 kadın) ve uluslarası bir danışma kurulu, Bilinç Komitesi, Fransız Gazi Diplomatlar ve Büyük Elçi Jacques Andreani ile kadro tamamlanmaktadır.

Projenin aktivitenin belli alanlarına odaklanmış bir çok uzman komitesi vardır. Bunların arasında Professor Abdou Filali Ansay başkanlığında  Universiteler Komitesi , Jean Moutappa başkanlığında Kitap Komitesi, Rene Samuel Sirat başkanlığında İnançlarası Çalışma Grubu ve eski Frans Baş Hahamı bulunmaktadır.

Aladdin yönetimi ve komite üyeleri farklı kültürel ve dini gruplardan gelmektedirler ve bu yönleriyle projeye farklı perspektifler,yetenekler ve deneyimler katmaktadırlar.

Aladdin Projesi’nin yeni yönetici başkanı Abe Radkin, Insan Hakları Vakfının eski başkanıdır.

Yönetim tarafından onaylanan her proje,ilgili uzman komitenin süpervizörlüğünde ki bir proje başkanı tarafından yönetilir. Düzenli olarak ilerleme ve değerlendirme raporları komiteye ve yönetime bildirilir.

Fon 

Fon kaynakları, çeşitli vakıfların,devletlerı ve , uluslarası organizasyonların ödenekleri ile  kurumsal ve bireysel bağışlar tarafından sağlanır. Projeler için fon, Yönetimin sunulan programın Aladdin Projesinin amaçlarına hizmet edip edemeyeceğinin değerlendirmesinden sonra sağlanır. Ayrıca , programın diğer iligili organizasyonla ve kişiler tarafından da kopyalanması ihtimali değerlendirilir.

Bağıçılar ve destekçiler, projelerimizin planlanması, yönetilmesi ve değerlendirilmesi açısından mükemmelliyetçidirler. Bu nedenden dolayı finansal şeffaflık ve hesaplanabilirlik bizim için çok büyük bir önem taşımaktadır. Aladdin projesi ile ilgili tüm bütçe ve finansal konular, Aladdin projesi haznedarı ve Fransa Mali işlerinde yüksek rütbe ile çalışan Roch Olivier Maistre kontrolu altındadır. Yönetim kurulu tüm fonlar üzerinde itimada dayanan bir kontrol uygulamaktadır. Dış finansal hesap denetimleri yıllık olarak yapılmaktadır.

İlk Adım

Bilgi yayılımı projenin odak noktası olmaktadır.Bunu sağlamak amacıyla öncelikle Yahudi dini kültürü , tarihi,ve özellikle Soykırım  ile ilgili doğru bilgiler içeren çok dilli (Arapça,Farsça,Türkçe,İngilizce ve Fransızca) bir web sitesi tasarladık.

Anne Frank Günlüğü ile Primo Levi’nin Bunlarda mı İnsan ? ‘da dahil olduğu Soykırım konulu dört kitap ilk defa Arapça ve Farsça’ya çevrilmiştir. Yayınevleri ile yaptığımız özel bir düzenlemeyle online bir kitaplık hazırlanarak, Internet kullanıcılarının kitapları ücretsiz indirilmesine olanak sağlandı.

Çok dilli internet sayfası ve online kitaplık oldukça başarılı oldular: dünyanın her yanından binlerce kişi tarafından ziyaret edildi.En sık ziyaret eden ülkeler, Türkiye, Iran, Mısır, Fas,Tunus ve Cezayirdir.

Avrupa’dan, Orta Doğu’dan, ve Afrika’dan bine yakın entellektüel, politik figür, eğitmen ve sivil toplum aktörleri Aladdin Proje’ye desteklerini gösterdiler. Onların girişimleri, tavsiyeleri, ve geri dönüşleri kültürel ve dil bariyerlerini aşmamız için ve gerçek bir etki yaratabilmemiz için çok büyük bir önem taşımaktadır.

Müslüman Dünyasında Aladdin 

Ocak ,Şubat 2010 ‘da geniş yerel bağlar kullanılarak Aladdin Projesi ve Fransız Dış İlişkiler Bakanlığı , Orta Doğu’da ve Kuzey Afrika’da on şehirde Soykırım üzerine konferanslar düzenlemişlerdir. Primo Levi’nin Bunlarda mı İnsan ? kitabının kutlamaları için.

Kahire, Istanbul, Bağdat,Tunus, Rabat, Amman, Kazablanka, Erbil, Nazareth ve Kudüs’te yüzyüze tartışma fırsatlarının olduğu ve Soykırım tarihçileri ile edebiyatçılarının fikir alışverişi yaptığı ve Arab-Müslüman bir kitlelerine konferanslar düzenlediler. Açık ve kapalı tartışmalarda , karşılıklı saygı çerçevesinde Yahudi-Müslüman ilişkileri ve Müslümanların soykırım üzerne düşünceleri tartışıldı.

Hedefimiz 

Arap dünyasında Aladdin Projesinin üstlendiği geniş kapsamlı aktiviteleri, özgürce fikir alışverişinin yapılabildiği ve projelerin gerçekleştirilebildiği güvenilir bir çok kültürlü yüksek profilli bir platform olarak görülmektedir. Müslüman ve Gayri-Müslümlerde emsali olmayan bir destek sağlayan Aladdin projesi genç nesillere çatışma çözümlenmesine katkıda bulnma imkanı veriyor. Gelecek için barış,adalet ve tolerans isteyenler için bir dayanışma eli uzatıyor.