40 Soru, 40 Cevap

English » 40 Soru, 40 Cevap » 40 Soru, 40 Cevap


 

29

Holokost inkârı nedir?

Holokost inkârı, Nazilerin Yahudileri maruz bıraktığı toplu cinayetin asılsız olduğunu; Yahudilerin verdiği kayıpların sayısının çok abartıldığını, Holokost'un sistematik veya resmi bir politikanın sonucu olmadığını veya Holokost'un hiç bir zaman olmadığını savunmaktır. Holokost'un delillerini saklamaya çalışan ilk kişiler Nazilerdi. Paul Rassinier adında bir Fransız II. Dünya Savaşı'nda sadece 500 bin ile bir milyon arası Yahudi'nin öldüğünü ve bunların Nazilerin elinde değil de, günün kötü şartları yüzünden öldüklerini iddia etti. Onu diğer sahte bilginler ve "tarih revizyonistleri" izledi. Holokost inkârcıları nefret dolu bildirilerini internet yardımıyla yaymaya, beyaz üstünlükçüler gibi gruplar da internet sitelerinde olayları kendi çarpık açılarından açıklamaya devam ettiler.


 

30

Nazilerin kurbanlarını gazla öldürdüğünün kanıtı nerede?

Holokost sırasında Yahudileri öldürmek için en çok kullanılan yöntemlerden biri ölüm kamplarındaki gaz odaları idi. Naziler 1941 sonbaharında büyük boy gaz odalarının kullanımı hakkında talimatlar yayınladıklarında daha küçük boydaki ölüm odaları zaten kullanılmaktaydı. Ölüm kampları kurulmadan önce gaz odaları Hitler'in genetik ıslah programında önemli bir yer tutuyordu. Ocak 1940 ile Ağustos 1941 arasında bedensel ve zihinsel engelli 70.273 Alman vatandaşı 20-30 kişilik "duş odası"-  tecrit edilmiş gaz odalarında can verdi.

 

Bu sürede Almanya'nın doğu seferberliğinde Yahudiler toplu olarak ateşli silahlarla öldürülmeye devam ediyordu. 1941 Ekim'ine gelindiğinde bu yöntem yetersiz olmaya başladı. Kasım 1941'den itibaren Chelmno ve Treblinka'da dizel kamyonların egzozunu kullanarak taşıdıkları insanları gazlamaya başladılar. Çoğunluğu Yahudi olan 320 binden fazla Chelmno tutuklusu bu yöntemle öldürüldü. Treblinka'da gaz kamyonları ve gaz odalarında toplam 870 bin Yahudi öldürüldü.

 

Gaz odaları Belzec, Lublin, Sobibor, Maydanek ve Auschwitz-Birkenau'da 3 Eylül 1941'den 1944 Kasım'ına kadar kullanıldı. Bilirkişiler gaz odalarının 2 ile 3 milyon Yahudi'nin ölümünden sorumlu olduğunu tahmin ediyor.

 


 

31

Neden Holokost’u sorgulayanlar antisemit veya Neo-Nazi olmakla suçlanıyor?

Altı milyon Yahudi'nin II. Dünya Savaşı sırasındaki katliamı tarihte en iyi belgelenmiş insanlık karşıtı suçtur. Bu vahşetin, başta Nazilerin kendi tutanakları olmak üzere planlama ve işi yerine getirme aşamaları ile ilgili birçok resmi belgesi var. Ayrıca toplama kamplarının kurtarılması ve toplu mezarların kazılması sırasında çekilmiş birçok fotoğraf ve film, aralarında kamplardan kurtulanların da olduğu sayısız şahidin anlattıkları bulunmakta. Bütün bu deliller karşısında Holokost inkârı hep politik amaçlar içerir. Holokost inkârı çoğu zaman Neo-Naziler tarafından yeni üyeleri cezbetmek için kullanılır.

 

Birçok araştırmacı ve akademisyen, yakın tarihte Holokost inkârıyla antisemitizm ve Nazizm arasındaki bağlantıyı gösteren çeşitli örnekler sunmuştur. Amerika'da Holokost'u inkâr eden kuruluş "Institute for Historical Review" Başkanı Greg Raven 1992'de "Hitler büyük bir adamdı... Churchill ve Roosevelt'in toplamından da büyük... Almanya'nın başına gelebilecek en iyi şeydi" demiştir.

Geçtiğimiz yıllar boyunca dünyada Holokost'u araştıran yüzlerce ünlü tarihçiden bir tanesi bile Holokost inkâr teorilerini onaylamamıştır.

  

32

Neden birçok Avrupa ülkesinde Holokost inkârı suçtur?

 

Holokost inkârı ayırımcılığa, vahşete, ırkçılığa ve zenofobiye (yabancı düşmanlığı veya korkusu) teşvik nedeniyle Avrupa ülkelerinde kanuna aykırıdır. Bütün geçmişteki mahkemeler, anıtlar, müzeler, hatıratlar, filmler karşısında bu olayı inkâr eden bir insan, Holokost'un büyük çapta bir hile olduğunu iddia etmiş olur. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Kurulu 1996'da Robert Faurisson'un inkârı hakkında şöyle yazmıştır: "Sözde tarafsız akademik araştırma görüntüsü altında Nazilerin kurbanlarını sahtekârlık yapmakla suçluyor." Holokost inkârı, bir tür, Yahudilere karşı kışkırtma yolu olduğu için suç kabul edilir.

  

33

Holokost inkârı neden Arap ve Müslüman ülkelerinde yaygın?

İslam dünyasında yakın zamanlarda yaygınlaşan Holokost inkârı hükümetlerin desteği, radikal İslam'ın yayılışı ve Arap-İsrail çatışmasının şiddetlenmesinden kaynaklanıyor.  Holokost inkârı Ortadoğu'da tanınmış kişilerin konuşmalarında, devlete ait televizyon kanallarında, gazete makalelerinde ve profesyonel organizasyonlar desteğiyle sürekli gündemde. Holokost inkârının temel direği olan "Yahudiler Holokost hikâyesini kendi çıkarlarını korumak için uydurdular" iddiası Arap ve İslam ülkelerinde gittikçe daha yaygın olarak kabul edilmekte.

Arap ve Müslümanların Holokost kavramı hiç bir zaman tek şekilde olmadığı gibi, Arap-İsrail kavgasının durumuna göre de değişmektedir. İran ve Suriye gibi ülkelerde Holokost inkârı doğrudan devlet teşvikiyle baş gösteriyor. Başka ülkelerde II. Dünya Savaşı'nda Yahudilerin katliamını küçümsemek, İsrail ve Amerika'yla olan ilişkilerin düzelmesine karşıt olan partiler ve gruplar tarafından teşvik ediliyor.


 

34

Holokost inkârı İslam dünyasına nasıl “ithal” edildi?

Holokost inkârı Arap dünyasında ilk olarak 1970'lerde ortaya çıkmasına rağmen, 1990'lara kadar Ortadoğu medyasında yaygın değildi. Batıdaki inkârcılar arasında eski bir komünist olan Fransız Roger Garaudy, İslam dinine geçtikten sonra Holokost inkârı ve antisemitizmi İslam dünyasında yaymaya başladı. Fransız hükümeti Garaudy'u ırkçılığa teşvikle suçlayınca kendisi Ortadoğu'da kahraman oldu.

Aralık 2000'de Institute for Historical Review 14'cü konferansını 2001 Nisan ayında Beyrut'ta düzenleyeceğini açıklayınca Batılı inkârcılarla Arap dünyasındaki bağ daha da belirginleşti. Birçok Arap aydını bunu bir rezalet olarak açıkça protesto etti. Sonuçta Lübnan hükümeti bu konferansı yasakladı. İran dışişleri bakanlığının 2006 Tahran Holokost konferansında eski Ku Klux Klan lideri David Duke, gözden düşmüş birkaç akademisyen ve birçok ‘supremacist' (beyazların üstünlüğünü savunan) yer aldı.

  

35

Holokost inkârı Müslümanlara ne kazandırır?

 

Hiçbir şey, ancak büyük bir insanlık faciasını inkâr etme Müslümanların kendi özgüvenini ve ahlak değerlerini sarsar. Aramızdaki Müslümanların da belirttiği gibi, hiç bir dava II. Dünya Savaşı'nda milyonlarca Yahudi ve diğer azınlıkların Naziler ve yandaşları tarafından öldürülmesinin getirdiği büyük acıyı inkâr ederek veya küçümseyerek kazanılamaz. Holokost inkârını Ortadoğu çatışmasında bir politik araç olarak kullanma teşebbüsü aksine bu yöredeki güvensizlik ve düşmanlığı körükler.