یهودیان کیستند؟


یهودی کیست؟
 

 

                                                                                                
 

آیا یهودیان را می شناسید؟

فقدان شناخت نسبت به قوم یا فرهنگ یا مذهبی متفاوت با خودمان می تواند باعث بی اعتمادی شود و به دافعه نسبت به آن منجر گردد. چنین دافعه و هراسی به نوبه خود بستر مناسبی برای رشد نفرت و نابردباری نسبت به غیر ایجاد می کند.
همه ما پیش داوری ها و پیش فرض هایی نسبت به دیگران داریم. حافظه ما انباشته از شایعات و افسانه ها و اوهامی است که در طول زندگی شنیده ایم. به راستی یک مسلمان، حتی یک مسلمان روشنفکر، چقدر از دین یهود و یهودیان می داند؟ از آن طرف، یک یهودی، حتی یهودی تحصیل کرده، چقدر تا چه حد راجع به دین اسلام و مسلمانان مطلع است؟
در این صفحات ما تلاش می کنیم خوانندگان مسلمانمان را با اطلاعات و دانستنی های پایه در مورد آداب زندگی، فرهنگ و سنن یهودیان آشنا کنیم، به این امید که شناخت بیشتر نسبت به یکدیگر راه را برای درک متقابل و تفاهم مشترک باز خواهد کرد.