چهل پرسش و چهل پاسخ


 

   

نازیها، هولوکاست و مسلمانان

  20 طرز تفکر واقعی نازیها در باره مسلمانان چه بود؟

در ایدئولوژی نژادپرستانه نازی، سفیدپوستان اروپایی نژاد برتر جهان به شمار می رفتند و در جامعه آرمانی هیتلر، اقوام و ملل غیراروپایی از جمله مردم کشورهای اسلامی همواره تحت سلطه نژاد برتر اروپایی قرار می گرفتند. هیتلر در کتاب "نبرد من" شرح داده است که در جهان نبردی مستمر میان آریاییها و غیر آریاییها در عرصه های مختلف نظامی، سیاسی و فرهنگی برای استیلا بر کره خاک در جریان است. او از "نردبان" سلسله مراتب نژادی سخن می گوید و تاکید می کند که آلمانیهای آریایی در بالاترین پله این نردبان و یهودیان و کولی ها در پایین ترین پله قرار دارند. پر واضح است که در این رده بندی نژادی مسلمانان  هم روی پله های پایینی نردبان هیتلر جا می گرفتند. جالب اینجا است که هیتلر در سال 1939 به مردم خاورمیانه به عنوان "نیمه بوزینگانی که مستحق شلاق خوردن هستند" اشاره کرده بود. البته نازیها به عنوان یک تاکتیک تلاش می کردند جهان اسلام و اعراب را به حمایت از آلمان برانگیزند و از همین رو در تبلیغات رسمی شان دیدگاههای واقعی نازیسم نسبت به مسلمانان را مطرح نمی کردند. هنگامی که در سال 1938 کتاب "نبرد من" در دست ترجمه به عربی بود، هیتلر شخصا دستور داد که نظریه "نردبان نژادی" وی از متن عربی حذف شود.

 

  21 دیدگاه مسلمانان نسبت به نازیها چه بود؟

در طول سالهای 1930 نازیها تلاش می کردند از احساسات رایج ضد انگلیسی در میان ایرانیان و اعراب که ناشی از بیزاری از سوابق استعماری انگلستان در کشورهای خاورمیانه بود، بهره برداری کننند.  آلمان نازی به اعراب وعده "رهایی" از استعمار فرانسه و انگلستان را می داد و بسیاری در جهان عرب تبلیغات نازیها را باور کردند، حال آن که ماهیت نژادپرست حکومت هیتلری چنان بود که بر فرض اگر پیروز می شد مسلمانان را به اغلب احتمال به بردگانی در کشورهای خودشان تبدیل می کرد.

این را بگوییم که هرچند در آن دوران آلمان نازی در جهان اسلام هواخواهان بسیاری داشت، اما این حمایت در اساس به خاطر احساسات رایج ضد انگلیسی بود تا ابراز علاقه به نظریه های نژادپرستانه نازیها و لذا به ندرت حاوی عنصر یهودستیزی بود.

هرچند برای اکثریت عظیم توده های مسلمان جنگ در اروپا تخاصمی دور از حیات روزمره آنها بود، با این حال نازیها موفق شدند شماری از مسلمانان را مستقیما در صفوف ارتش هیتلری عضوگیری کنند. آلمانیها دو لشگر اس اس را با سربازان مسلمان از آلبانی و بوسنی تشکیل دادند. البته فرماندهان نازی به سرعت دریافتند که این یگانها از نظر نظامی ناکارآمد بوده و سربازان مسلمان انگیزه ای برای جنگیدن و کشته شدن به خاطر آرمان های رایش سوم نداشتند. نازی ها جنجال تبلیغاتی گسترده ای بر سر ملاقات هیتلر با حاج محمد امین الحسینی مفتی بیت المقدس که در 21 نوامبر 1941 صورت گرفت به راه انداختند. اما الحسینی و سربازان مسلمان ارتش رایش سوم احساسات غالب مسلمانان در جریان جنگ جهانی دوم را نمایندگی نمی کردند و نباید از یاد برد که صدها هزار سرباز مسلمان از آفریقا، هند و اتحاد شوروی در صفوف ارتشهای متفقین جنگیدند و در پیروزی بر ارتش هیتلر در آوردگاه هایی همچون العلمین، مونته کاسینو، سواحل جنوب فرانسه و استالینگراد سهیم بودند.

 

  22 آیا مسلمانانی هم بودند که به نجات یهودیان از چنگال مرگ برخیزند؟

بله، به عنوان مثال می توان به مسلمانان آلبانی اشاره کرد. آلبانی تنها کشور اروپایی است که اکثریت جمعیتش را مسلمانان تشکیل می دهند و شایان توجه است که آلبانی همچنین تنها کشور اروپا بود که جمعیت یهودیان آن در پایان جنگ بیش از جمعیت یهودیان قبل از جنگ بود. در آستانه جنگ جهانی دوم، در آلبانی که 800 هزار جمعیت داشت تنها 200 یهودی زندگی می کردند، اما در طول جنگ بسیاری از یهودیان از سایر کشورهای اروپایی به آلبانی گریختند و در آنجا پناه جستند. در میان 70 مسلمانی که به خاطر نقش شان در نجات یهودیان از ماشین کشتار نازی ها، رسما به عنوانهای نمادهای شجاعت و انسانیت شناخته شده اند، حکایات شگرفی از دلاوری و فداکاری به چشم می خورد. از جمله می توان به درویش کورکوت، یک مسلمان اهل بوسنی اشاره کرد که با به خطر انداختن جانش یک زن یهودی جوان عضو مقاومت ضد نازی به نام میرا پاپو را پناه داد و یکی از مهمترین نسخه های خطی عبری در جهان به نام هگادای سارایوو را حفظ نمود. صلاح الدین اولکومن از ترکیه نیز با شجاعتی بی نظیر 50 یهودی را از کوره های آدم سوزی آشویتس نجات داد، و زمانی که نازی ها انتقام جویانه به خانواده اش حمله کردند، همسر صلاح الدین که مهرالنساء نام داشت کمی پس از تولد فرزندشان محمد درگذشت. آلبانیایی دیگری به نام رفیق وسیلی در حالی که تنها 16 سال داشت هشت یهودی را در کلبه کوهستانی خانواده اش پنهان کرد و به این ترتیب جان آنها را نجات داد.