بارت استرن

بارت استرن

متولد: مجارستان, 1926
پس از اشغال مجارستان توسط آلمان در مارس 1944، بارت به اجبار به محله یهودی نشینی که در زادگاهش دایر شده

فریتزیه وایس فریتسشل

فریتزیه وایس فریتسشل

متولد: کلوتسارکی، چکوسلواکی, 1929
پدر فریتزیه به ایالات متحده مهاجرت کرد، اما قبل از اینکه بتواند خانواده اش را نیز به آنجا ببرد، جنگ شروع شد و مادر فریتزیه از حملات دشمن به کشتی های اقیانوس پیما واهمه داشت. سرانجام فریتزیه به همراه مادر و دو برادرش به اردوگاه آشویتس فرستاده شدند. مادر و برادرانش در آنجا جان سپردند. فریتزیه با تظاهر به داشتن سن و توان کاری بیشتر توانست جان خود را نجات دهد. در یک راه پیمایی مرگ از اردوگاه آشویتس، فریتزیه به جنگل گریخت و پس از مدتی در همان جا آزاد شد.

پل شفر

پل شفر

پل شفر در شهر وين متولد شد و دوران کودکی خود را در کانون گرم خانواده و در میان  والدين، خواهر و مادر بزرگش سپری کرد. اما زندگي او ناگهان پس از اشغال وين توسط نازی ها و انضمام خاک اتريش توسط آلمان نازی دستخوش تحول گردید و از اين پس حیات وی به داستانی سراسر رنج و عذاب تبدیل شد.