گسترش کتابخانه علاءالدین


کتابخانه اینترنتی علاءالدین اولین کتابخانه ای است که در عین رعایت تام و تمام حقوق ناشران به کاربران امکان دانلود رایگان و کامل کتابها به زبان عربی و فارسی را می دهد. چنین کاری به موجب ترتیبات ویژه ای که مورد توافق ناشران قرار گرفته، امکانپذیر شده است. تاکنون هزاران کتاب به زبان عربی و فارسی از این کتابخانه دانلود شده است و کتابهایی مانند خاطرات آن فرانک و "آیا این یک انسان است؟" اثر پریمو لوی توجه زیادی را در میان کاربران کشورهای خاورمیانه به خود جلب کرده اند.

کمیسیون کتاب علاءالدین که تعدادی از نویسندگان و ناشران و روشنفکران سرشناس با فرهنگها و مذاهب گوناگون را به ریاست موتاپا گرد هم می آورد، هر سال فهرستی از کتابها را برای ترجمه به زبان عربی و فارسی انتخاب می کند. علاوه بر کتابهایی در باره هولوکاست یا مسائل مربوط به روابط مسلمانان و یهودیان، تعدادی از کتابهای نویسندگان مسلمان نیز برای ترجمه به زبان انگلیسی و فرانسه انتخاب می شوند تا خوانندگان غربی شناخت بهتری از جوامع و فرهنگ کشورهای مسلمان به دست آورند.

در حال حاضر تلاش می شود با همکاری ناشران و توزیع کنندگان کتاب در کشورهای مختلف توزیع و فروش نسخه های کاغذی کتابها به بهای ارزان در خاورمیانه و شمال آفریقا صورت گیرد.

کتاب های ذیل در مورد هولوکاست به زبان های عربی و فارسی ترجمه شده است و به کتابخانه اینترنتی علاءالدین اضافه  شده است :

"من آخرین یهودی ام" تربلینکا  ( 1942 1943 )  اثر شیل رایشمن ( انتشارات له زارن، 2009 )

 "شوآ" اثر کلود لانرمن (انتشارات فایار، 1985)

 "راه حل نهایی : یک نسل کشی"  اثر دانیل بلوکسهام (انتشارات دانشگاه آکسفورد، 2009)

• هولوکاست:  "فراموش کردن آن غیر ممکن است"  اثر آن گرانبرگ ( انتشارات گالیمار، 1995)