مجموعه کتاب: "یهودی و مسلمان در گذر تاریخ"


 بنیاد علاءالدین در پاسخ به پیشنهاد جمع بزرگی از مخاطبان و حامیانش در جهان اسلام و در غرب، تصمیم به راه اندازی پروژه ای برای انتشار دوازده کتاب به زبانهای عربی ، فارسی ، ترکی و فرانسه (و در مرحله بعد انگلیسی و عبری) در باره تاریخ مشترک مسلمانان و یهودیان در طول قرنهای گذشته گرفت. این کتابها که به زبان ساده و برای استفاده عموم نوشته خواهند شد، تاریخ مختصر اما دقیق روابط مسلمانان و یهودیان در کشورهایی مانند ایران، افغانستان، مراکش ، تونس ، الجزایر ، لیبی ، مصر ، سوریه، لبنان ، اسراییل، عراق، ترکیه و یمن را بازگو خواهند کرد.  در اکثر این کشورها حضور چند صد ساله و گاه چند هزار ساله یهودیان به پایان رسیده است، بخش بزرگی از مردم و بخصوص نسل جوان از این بخش از تاریخ کشورشان به کلی بی اطلاع هستند. این پروژه به طور مشترک توسط پروفسور عبده فیلالی انصاری و پروفسور میشل ابیتبول به اجرا در می آید و یک کمیته تخصصی متشکل از مورخان، محققان و نویسندگان بر اجرای آن نظارت می کند.