مبارزه با یهودستیزی و نژادپرستی از طریق گفتگوي بين الاديان


 

همایش بین المللی مبارزه با یهود ستیزی در تاریخ 30 مه در شهر اورشلیم به کار خود خاتمه داد. آمار و ارقام نشان می دهد که احساسات ضد یهودی بطور نگران کننده ای بر اثر تبلیغات ضد اسرائیلی اسلام گرایان یا طرفداران احزاب راست و چپ افراطی افزایش پیدا کرده است.

لازم به ذکر است که بیش از 500 نفر از 50 کشور مختلف اعم از نمایندگان دولت ها و سازمان های غیر دولتی با هم در اورشلیم  گرد هم آمدند تا به بررسی راههای جلوگیری از یهود ستیزی بپردازند.

خانم آن ماری روکلوسکی و دکترعبد الجلیل ساجد برخی از روش های موئر جهت توقف مشروعیت زدایی از اسرائیل، مبارزه علیه یهودی ستیزی و دیگر اشکال  نفرت و خشونت علیه جوامع مذهبی اعم از مسلمان، مسیحی ویا غیر را ارائه دادند.

آنها دراین راستا  پیشنهاد کردند تا جلساتی منظم بین نمایندگان مذاهب مختلف برای ایجاد یک شبکه دائم در سطوح مختلف ایجاد شود. سپس به معرفی  پروژه "دین همسایه ات را بشناس" که توسط بنیاد علاء الدین راه اندازی شده  که شامل برنامه های آموزشی برای شناخت بیشتر کشیشان، امامان و خاخام ها جوان از هم می باشد، پرداختند.

همچنین پیشنهاد شد تا امامان و خاخام ها برجسته  تنها در زمینه مبارزه با یهود و اسلام ستیزی  تلاش نکنند بلکه در زمینه های مختلف نیز  مانند مشکلات اجتماعی، اقتصادی، بیگانه ستیزی، زن ستیزی ...  بسیج شوند تا بتوانند پاسخگوی مخاطبین خود باشند.

بسیاری از توصیه های دیگر برای تقویت گفتگوی بین فرهنگی نیز ارائه شد. نمایندگان ادیان و مذاهب مختلف که مایل به ایجاد تفاهم و نزدیکی بین ادیان و فرهنگ ها هستند  بی شک این توصیه ها را در دستور کار خود قرار خواهند داد.