میز گردی درباره میراث فرهنگی یهودیان مراکش در کازابلانکا برگزار شد


بنیاد علاءالدین با همکاری انتشارات " لا کروآزه ده شومن"  کنفرانسی درباره روابط فرهنگی بین اروپا و شمال آفریقا بویژه درباره روابط بین یهودیان و مسلمانان برگزار کرد.

مشاور فرهنگی سفارت فرانسه در مراکش، خانم لورانس دوگنه، پیام ژاک شیراک، رئیس جمهور سابق فرانسه و عضو هیئت امنای بنیاد علاءالدین را برای حضار قرائت کرد. آقای شیراک از مراکش و پادشاه آن کشور برای برقراری آشتی و صلح بین یهودیان و مسلمانان در کشورش قدردانی کرد. وی همچنین از اقدامات بنیاد علاءالدین در جهت آشتی بین ادیان و فرهنگهای مختلف از طریق ترجمه کتاب و آموزش، تشکر کرد.

استاد رشید بن مختار، وزیر سابق آموزش و پرورش مراکش و رئیس فعلی سازمان منابع انسانی و دانشگاه الخاوین ریاست این میزگرد را  بر عهده داشت. او براهمیت تلفیق فرهنگ ها  اشاره کرد. در این خصوص به  اسپانیا در قرون وسطی،  و یا  فرانسه اشاره کرد که  چگونه فرهنگ مستعمرات  کمک قابل توجهی به غنی سازی فرهنگ فرانسه کرده است.

وی باتاکید برخطرات ناشی از غلبه دیدگاه تک جانبه فرهنگ، در ادامه بیاناتش حاطر نشان ساخت که یک جامعه ای که می خواهد از همه پتانسیل های خود بهره برداری کند، باید تنوع فرهنگی را ترویج دهد.

خانم آنی دایان روزنمن، استاد ادبیات در دانشگاه پاریس هفت و عضو هیئت مدیره بنیاد علاءالدین، از خاطرات خود درباره زندگی یهودیان در کازابلانکا صحبت کرد. او در این زمینه کتاب دوران کودکی یهودیان در یک کشور مسلمان حاشیه مدیترانه،  چاپ انتشارات  "لا کروآزه ده شومن"  را معرفی کرد. این کتاب برای اولین بار در نمایشگاه کتاب کازابلانکا به معرض نمایش درآمد.

استاد جما بیدا، مورخ برجسته و مدیر اسناد ملی مراکش، براهمیت شناخت خویش و دیگری تاکید کرد. وی گفت که کمبودهای جدی در کتاب های درسی تاریخ در مراکش وجود دارد. وی بر لزوم بازنویسی و اصلاح آنها تاکید کرد. او معتقد است که باید یاد و خاطره ها را کنار گذاشت و تاریخ را به طور کامل آموزش داد. استاد بیدا در مورد افزایش عدم گذشت و تحمل دیگری در برخی از افراد که فکر می کنند انحصار حقیقت را دارند ابراز نگرانی کرد و گفت: "هیچ چیز نمی تواند خطرناک تر از این امر باشد."

آقای ژان موتاپا، رئیس کمیسیون کتاب بنیاد علاءالدین، دلایل انتخاب کتاب ها ی کتابخانه علاء الدین برای ترجمه به زبان عربی و فارسی را تشریح کرد.

نویسنده و روانکاو مراکشی، آقای جلیل بنانی که در این میز گرد شرکت کرده بود با اشاره به آخرین کتاب خود  تحت عنوان روانکاوی در شهر که در آن از روابط مسلمانان و یهودیان در مراکش صحبت می کند، سخنانی ایراد کرد.