ژاک شیراک


ژاک شیراک در سال 1995 به ریاست جمهوری فرانسه انتخاب شد و در سال 2002 مجدداً در انتخابات پیروز گردید. شیراک که پیش ار ریاست جمهوری به مدت 18 سال شهردار پاریس بود، از محبوبترین رهبران سیاسی فرانسه و یک دولتمرد برجسته در سطح بین المللی به شمار می رود. مخالفت او با اشغال عراق توسط آمریکا و انگلستان در سال 2003 محبوبیت شیراک را در کشورهای مختلف خاورمیانه، آفریقا و آسیا نیز افزایش داد.

ژاک شیراک در دهه 1950 با الهام از شارل دوگل پا به عرصه سیاست گذاشت. او در طول حیات سیاسی خود مناصب دولتی بالایی را اشغال نمود و از جمله دو بار طی سالهای 1974 تا 1976 و از 1986 تا 1988 به نخست وزیری رسید.

در سال 1962 ژرژ پمپیدو نخست وزیر وقت ژنرال دوگل، شیراک جوان را زیر پر و بال خود گرفت و او را وارد جرگه دستیارانش کرد. در مارس 1965 شیراک به عضویت شورای شهر سن فرئول در استان کورز در مرکز فرانسه انتخاب شد. او در سال 1967 به عنوان نماینده همین منطقه به مجلس ملی فرانسه راه یافت و کمی بعد به عنوان وزیر مشاور در امور اشتغال معرفی شد.

از آن پس تا سال 1974 شیراک کرسیهای وزارتی مختلفی را تجربه نمود، از جمله وزیر امور اجتماعی، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر کشاورزی و وزیر کشور. در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 1974، شیراک با امضای "فراخوان 43 نفر" به حامیان والری ژیسکار دستن پیوست. ژیسکار دستن پس از پیروزی در انتخابات شیراک کرسی نخست وزیری را به مثابه تقدیر از زحمات شیراک به وی عرضه کرد. دو سال بعد، شیراک با استعفا از مقام خود، حزب جدیدی را تحت نام RPR تاسیس کرد: این یک نقطه عطف در زندگی سیاسی شیراک به شمار می رفت. در سال 1977 او در انتخابات شهرداری پاریس برنده شد و تا سال 1995 در همین منصب باقی ماند.

پس از شکست سوسیالیستها در انتخابات مجلس در سال 1986، میتران از شیراک دعوت کرد تا دولت جدید را تشکیل دهد. در سال 1988، شیراک در انتخابات ریاست جمهوری از میتران شکست خورد، اما هفت سال بعد با کسب نزدیک به 53 درصد آرا، لیونل ژوسپن سوسیالیست را شکست داد و به کاخ الیزه نقل مکان کرد.

شیراک در سال 2002 با اکثریت عظیم آرا به پیروزی رسید و این نقطه اوج حیات سیاسی او بود. یکی از مهمترین اصلاحاتی که شیراک به عنوان رییس جمهور به اجرا درآورد تقلیل دوره ریاست جمهوری از هفت سال به پنج سال بود، هر چند این کار با منافع فردی او در تعارض بود.

شیراک پس از ترک الیزه بنیاد شیراک را تاسیس کرد که هدفش ارتقای توسعه پایدار و گفتگوی فرهنگها است.